Ofrivillig barnlöshet

Barnlöshet är vanligt, cirka 15 % av alla par i fertil ålder lyckas inte bli gravida trots 2 års aktiva försök. Delvis beror barnlöshet på dagens samhälle, genom att både män och kvinnor planerar familj sent, som i sin tur beror långa karriärvägar. Att senarelägga familjebildningen innebär att det finns risk för att fruktsamheten redan börjat minska när försöken inleds.  Det finns en tumregel som säger att det är bra att utreda om det finns några förklaringar till barnlösheten, efter ett års aktiva graviditetsförsök. För att inte förlora värdefull tid, bör man utreda redan efter 6 månaders om kvinnan är över 35 år.

Orsaker till barnlöshet 

Barnlöshet kan bero på olika saker, exempel på orsaker:

 • Ålder, framförallt är det kvinnans ålder som är viktig i detta avseende.
 • Spermiekvaliteten
 • Nedsatt äggledarfunktion
 • Problem med livmodern och dess slemhinna
 • Ägglossningsmekanismer och hormonrubbningar
 • Sociala skäl, till exempel ensamstående och samkönade relationer
 • Infektioner med efterföljande sammanväxningar
 • Endometrios (chokladcysta)

Det är också vanligt att det inte går att finna en tydlig förklaring. I cirka 30 % av utredningarna hittar man inte några tydliga orsaker.

     

Utredning av barnlöshet 

En utredning syftar till att finna förklaring till barnlösheten, men det är sällan att resultaten är definitiva. Barnlöshetsutredningens främsta syfte är att undersöka vilka förutsättningar som finns för graviditet och ge patienterna en prognos, samt att informera om de behandlingar som finns för att öka möjligheten att få barn.

Redan på 70-talet gjordes den första lyckade IVF behandlingen, sedan dess har flera nya metoder utvecklats och det finns idag många möjligheter att hjälpa till att få barn såsom:

 • Stimulering vid utebliven ägglossning
 • IVF för att säkerställa befruktningen
 • Mikroinjektion för att hjälpa långsamma spermier att ta sig in i ägget
 • Testikelbiopsi om spermier saknas i utlösningen
 • Donatorinsemination om spermier saknas helt
 • Frysa befruktade ägg
 • Frysning av obefruktade ägg och spermier
 • Äggdonation när ägg saknas
 • Insemination vid svårighet att ha samlag

Ofrivillig barnlöshet känslor 

Vi på Kvinnokliniken Solna Sundbyberg är medvetna om att ofrivillig barnlöshet kan vara känslomässigt jobbigt. Många upplever frustration och besvikelser och när förhoppningarna inte uppfylls. Det gäller att ha en stor portion av tålamod. Det är synnerligen viktigt att utredningen summeras genom att patienterna i lugn och ro får träffa ansvarig läkare för att få tydlig och objektiv information så att paret kan bilda sig en uppfattning och skapa en egen strategi för att öka chanserna till att få barn.

Hur går en utredning till?

Vid en barnlöshetsutredning kartläggs patientens bakgrundshistoria såsom tidigare infektioner, sjukdomar, genomförda operationer och eventuella läkemedel. Nästa steg i utredningen är att gynekologisk- och ultraljudsundersökning av livmoder och äggledare. Mannen lämna ett spermaprov. Parallellt görs också en hormonutredning. Utredningen genomförs på 3 besök och bör vara klar med summerande informationsbesök inom 1 månad.

Ofrivillig barnlöshet, vart vänder man sig?

Ifall ni försökt att få barn under ett år (eller 6 månader om kvinnan > 35 år) och önskar att göra en barnlöshetsutredning, bör ni vända er till gynekolog som utför infertilitetsutredning. Utredningarna utförs av läkare som är specialister inom gynekologi med subspecialisering inom reproduktionsmedicin. Detsamma gäller även för samkönade par eller ensamstående kvinnor som önskar bli föräldrar/förälder.

Nordic IVF i Solna utreder alla typer av barnlöshet. Kliniken har avtal med Stockholms läns landsting. Genom riksavtalet för länssjukvård kan alla patienter i Sverige vända sig till kliniken för att få öppenvård med utredning och behandling. Vid kliniken finns personal med stor erfarenhet att hjälpa patienter med barnönskan. Kliniken riktar sig till alla barnlösa par samt ensamstående kvinnor för både utredning av barnlöshet samt behandling av infertilitet. Vår målsättning är att alla som vill påbörja en utredning och behandling ska få göra det utan väntetider eller fördröjningar.

För att erbjuda hög tillgänglighet finns flera kontaktvägar. Enklast är att nå oss via kontaktformuläret på hemsidan (vi ringer upp utan dröjsmål) eller via telefon där ni kan knappa in personnummer och telefon nummer för att säkerställa kontaktuppgifterna. Vår ambition är att ha högsta tillgänglighet, ge bästa information om utredningsförloppet för att ni skall känna er omhändertagna och trygga.

Tveka inte att höra av dig till oss ifall du har några frågor eller funderingar. Du når oss via kontaktformuläret på www.nordicivf.se eller via vår telefon på 08-88 77 00.

Varmt välkommen!