Infertilitet

Infertilitet är något som kan drabba både män och kvinnor och innebär att det kan vara svårt att skaffa barn. Infertilitet brukar därför också definieras som barnlöshet efter ett års försök att uppnå graviditet.

I Sverige är det cirka 10-15 procent av par som inte uppnår graviditet inom ett år. Förmågan att fortplanta sig är som högst upptill 20-25 års ålder och sjunker därefter långsamt. Efter det att kvinnor är 35 år avtar möjligheten att få barn snabbare. Anledningen till detta är flera men det beror i huvudsak på att äggen kvalitet, d.v.s. förmåga att tillsammans med spermier skapa ny arvsmassa och bilda friska embryo. Parallellt med att kvaliteten avtar reduceras även antalet äggceller. Man brukar säga att kvinnor har möjlighet att får barn fram till ca 10 år innan mensen försvinner. När menstruationen upphör är skiljer sig mellan kvinnor, men i genomsnitt upphör blödningarna runt 51 års ålder.

Infertilitet delas in i primär och sekundär infertilitet. Primär infertilitet innebär att paret inte har varit gravida tidigare, trots ett års försök. Sekundär infertilitet innebär att paret har varit gravida, men att de efter det inte lyckas bli gravida igen trots ett års försök.

    

Orsaker till infertilitet och utredning

Cirka 20-25% av alla som försöker uppnår inte graviditet inom ett år. En tumregel är att orsakerna till varför det går trögt är att det finns något fel hos kvinnan (1/3 av fallen), lika vanligt är att det finns någon orsak hos mannen (1/3 av fallen) som att inte hitta något fel alls (1/3 av fallen). Om utredningen inte visar någon tydlig orsak, är prognosen god att bli spontangravid genom att vanligt samliv. Det kan vara bra att kontrollera ägglossning under någon månad. Om ägglossningstesten är positiv och menstruationen har 4 veckors cykler kan man dra slutsatsen att ägglossning sker 14 dagar från menstruationens första dag. Samlag vara annan till var tredje dag räcker för att” pricka det fertila fönstret”. Om samlag har skett vid ägglossningen, är möjligheten att bli gravid ca: 25% vid 25 års ålder, 15 % vid 35 års ålder, och vid 40 ca 5%.

Genom assisterad befruktning och IVF kan möjligheterna till graviditet förbättras. Utredningen sker individuellt och skall avslutas med att ge svar på möjligheterna som varje individ har. Det innebär ett informerande samtal mellan paret och undersökande läkare, där resultat, prognos och assisterad befruktning diskuteras.

Vanliga orsaker till kvinnlig infertilitet:

• Ålder (kvinnans ålder om > 35 år sök redan efter 6 månaders försök)
• Ovulationsrubbning
• PCOS (ägglossningsoregelbundenhet)
• Äggledarinflammation
• Livmodersfaktor
• Endometrios
• Hormonrubbning
• Ovarial svikt
• Tidig menopaus
• Över- eller undervikt
• Ätstörning
• Blindtarmsinflammation (bukhinneinflammation)

Manlig infertilitet kan bero på följande orsaker:

• Medicinering (testosteron, cellgifter, mediciner mot reumatism mm)
• Infektion (bitestikelinflammation, påssjuka mm)
• Ålder
• Reducerad spermiekvalitet
• Avsaknad av spermier
• Nyligen genomgången feberepisod
• Potensbesvär

Infertilitetsutredning vid Nordic IVF i Stockholm

Ifall ni som par försökt att bli gravid i över ett års tid utan att lyckas, kan ni genomgå en fertilitetsutredning. Om det finns uppenbara orsaker kan ni givetvis söka innan det har gått ett år. Exempel på att göra en utredning efter kort tid är att kvinnan är över 35 år, utebliven mens, genomgången bukhinneinflammation, känd nedsättning av spermakvalitet etc.

Samkönade par eller som ensamstående kvinna med önskan om att bli föräldrar/förälder, är välkomna att boka en fertilitetsutredning, där en bedömning av förutsättningarna för graviditet görs av en av våra specialistläkare.

Vid Nordic IVF är vi måna om att ni skall känna er trygga. Vi lägger mycket av vår tid på att informera och målsättningen är att alla patienter ska få reda på resultaten av utredningen på ett objektivt sätt utan dröjsmål. En utredning tar ca 1 månad från start till svar.

Vår ambition är att ni som söker sig till oss skall bli väl insatta i händelseförloppet, samt känna er trygga och professionellt omhändertagna.

Hur går en infertilitetsutredning till?

Utredningen börjar med att ni som har ett gemensamt samtal med en läkare. Vid besöket får ni redogöra för ert hälsoläge och tidigare sjukdomar som kan påverka. Kvinnan genomgår en hormonutredning och ultraljudsundersökning. Mannen får lämna ett spermaprov. Senare görs även ett speciellt kontrastultraljud där livmodern och äggledarna undersöks. Undersökningen görs veckan efter mens eftersom slemhinnan är då tunn och ägget har ännu inte släppt. Det innebär att undersökningen inte kan skada en eventuell graviditet.

Svaret på undersökningen ger information så att paret/patienten kan bestämma strategi för att bäst lyckas. Några exempel på behandlingar för att öka chanserna att få barn är ägglossningsstimulering, insemination, IVF, mikroinjektion av spermier s.k. ICSI, bitestikelpunktion och testikelbiopsi (s.k. PESA TESA), frysning av obefruktade ägg och donatorinsemination.

Välkommen till oss

Välkommen att besöka oss på Kvinnokliniken Solna Sundbyberg i Stockholm. Vi hjälper dig med både utredning och fertilitetsbehandlingar. Du når oss enkelt via vår hemsida eller telefon, men också via remiss från anda vårdgivare. Vi har avtal med Stockholms läns landsting. Det betyder att vanlig patientavgift och frikort gäller. Du når oss på 08-88 77 00. Varmt välkommen!