Fertilitetsutredning Stockholm

Denna text är i första hand riktad till olikkönade par där både kvinna och man undersöks. Det skiljer sig från utredning av samkönade kvinnliga par, eller ensamstående kvinnor.

Att kunna få barn anses vara en självklarhet. Många blir förvånade över att behöva söka hjälp för att undersöka sin fertilitet. Ungefär 15 % av befolkningen drabbas av barnlöshet och orsakerna till varför det inte fungerar är ungefär lika vanligt hos män som hos kvinnor.

Utredningen

Utredningen görs vanligen i tre steg. Det är önskvärt att paret får besked så snart som möjligt efter startad utredning. Vanligen tar utredningen ca en månad.

Första besöket innebär ett samtal med läkare där utredningen startar genom att identifiera orsaker och samband. Det innebär genomgång av hälsoläge och sjukdomshistoria samt social situation. Kvinnan genomgår en gynekologisk undersökning med ultraljud för att värdera livmoder och äggstockar.  Vidare utreds ämnesomsättning och äggreserv. Eventuella hormonavvikelser utreds. Mannens möjligheter är enklare att undersöka, det sker genom att ett spermierna värderas avseende utseende, rörlighet och antal.

Vid andra besöket kartläggs äggledare och livmoderslemhinna med konstrastultraljud. Det sker efter menstruationen men innan ägglossning för att inte skada en eventuell befruktning.

Det tredje och avslutande steget innebär att paret (alltid både man och kvinna) tillsammans med läkaren går igenom provsvar. Resultat, prognos och möjligheter tas upp. Stor vikt läggs vid att informera om de behandlingsalternativ som finns för att öka möjligheterna till graviditet.

    

Remiss

Ni behöver ingen remiss för att göra en fertilitetsutredning. Efter att utredningen är klar kan remiss skickas för att få landstingsfinansierad behandling. Om landstinget accepterar utredningen och orsakerna för behandling gäller vårdval. Det innebär att patienter själva väljer vilken klinik (ackrediterad) behandlingen skall göras vid.  Om kraven ej är uppfyllda (t ex gemensamma barn, kvinnan är över 40 år eller andra orsaker) finns möjlighet att finansiera behandlingen privat.

När bör man söka

Om ni har försökt skaffa barn under ett år (ett halvår om kvinnan är över 35 år), kan ni söka hjälp för detta. Vid vår klinik i Stockholm kan ni få hjälp med både snabb handläggning och behandling. Det bra om ni tar kontakt så tidigt, det ökar era möjligheter.

Vår klinik har avtal med Stockholms läns landsting. Det betyder att besöket är subventionerat genom SLL, vanlig patientavgift och frikort gäller.

Välkommen att ringa oss på 08-88 77 00!